Tournament Tuesday - Shuffleboard

Tournament Tuesday - Shuffleboard Tournament Tuesday in Airdales!  This week it's Shuffleboard.  Show us your skills.  Winners receive prizes!